Historia & Kultur i och runt om Eneryda

Div1900

1941-1950

 

Schreibersaffär, med pappersvaror, böcker, presenter och sedemera specierier, uppfördes i mitten av 1940-talet av taxiägaren Gustav Schreiber. Dessa var även ombud för tipstjänst. Fastigheten köptes senare av Borox, då Enerydaverken, för att rivas i början av 2000-talet.

 

Nykterhetsrörelsen bildade 1944 en nykterhetsförening i Eneryda. Det var onsdagen den 19 januari 1944 som det anordnades ett offentligt möte i Eneborg. Vid intagningsmötet togs den nya medlemmarna in, Gustav Schreiber, Tage Karlsson, Sixten Andersson, Sven Carlsson, Erland Petersson, Klas Lindsten, Bengt Johansson, Anna Borgström-Carlsson, Birgit Pettersson, Disa Carlsson, Gunvor Lindvall, Brita Andersson och Dovi Rosvall. Logen fick namnet "5297 Pehr Hörgber av IOGT". I samband med att logen bildades flyttade Oskar Nykvist och Viktor Pettersson över sina medlemskap från Möckelns Lilja till den nya logen i Eneryda. Logen anordnade bland annat teateruppsättningar, barnfester och studieverksamheter. Till en början hade man sina möten i Eneborg men ett ordenshus byggdes, efter hundratal timmars frivilligt arbete av logens medlemmar, på den gamla Tjärnbrännetomten och de nya lokalerna stod färdiga 1948. Nu när logen hade en egen lokal startade man en undomsloge "2503 Vårsol" den 5 september. Totalt gick 26 ungdomar med som medlemmar. Som ungdomsmledare utsågs Erik Hansen, Disa Carlsson och Elna Svensson. Som mest var det runt 60 medlemmar.

 

1948 erhöll logen biograftisstånd och startade egen biografrörelse under namnet "Godteplar-Bio Eneryda". Den 12 december 1948 var det premiär. Det första verksamhetsåret gav bioverksamheten ett överskott på 293 kronor. Allt arbete utfördes helt ideellt av logens medlemmar. Som biografföreståndare fungerade hela tiden Gustav Schreiber.

 

Intresset minskade efter hand och de fyra kvarvarande medlemmarna, Gustav Schreiber, Berta Johansson, Disa och Erik Hansen beslöt sommaren 1981 att anhålla hos IOGTs riksorganisation om att få slå samman logen med logen Linnés Minne i Älmhult. Tillstånd gavs till sammanslagningen och detta genomfördes våren 1982.

 

Tre stycken skolor fanns på 1950-talet, Det var "den gamla skolan", vid korsningen upp till Eneryda, samt en i nuvarande Glasgården och en i Fölshult. Skolan i Fölshult var öppen i 4 år för att sedan bli pensionat. Pensionatet var öppet i 3 år.

 

Hyreshuset, på Tubagatan, byggdes i början 1950 på den mark som tidigare Aron Johanssons kor hade gått på. I källaren fanns en modern tvättstuga med tvättmaskin, centrifug, mangel och torkrum. Under en kortare tid fanns här även en blomsteraffär. Även Eneryda IF hade sin klubblokal här under några år. Efter detta har det funnits en fastighetsförmedling i lokalen för att nu hyras av Widnings el.

Tack till...

Enerydas skolbarn har under 2007 gjort en resa i Enerydas historia. Vi har från denna resa tagit del av den information som de har samlat in och skrivit ned.

 

Så först vill vi TACKA de skolbarn som har gett oss tillgång till denna information.

 

Vi vill också TACKA Erland Petersson, Bengt Johansson och Disa Hansen för det arbete som de har gjort genom att ta fram information till "byavandringarna".

Har du någonting att berätta om Enerydas historia eller bilder som ni vill dela med er på något kopplat till Eneryda, maila dessa till: info@eneryda.net

Information har även hämtas från:

  • "Glas och sten i Linnébygden", utgiven av I GLASRIKET - MÄNNISKAN - MILJÖN - FRAMTIDEN, ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronoberg
  • Minnesanteckningar från Verner Gren "Gamla badplatser och badanläggningar" från 1983
  • Minnesanteckningar från Arthur Alfredson "Eneborg - Historik"
  • Minnesanteckningar från f d Brandchef Erik Johansson "En mindre sammanfattning över tillkomsten av Eneryda Brandkår".

 

Bredvid är informationen skriven och uppdelad efter det första årtal som beskrivs när byggnader uppfördes alternativ händelser skedde. Detta gör att vissa av beskrivningarna kan gå över årspannet som står som huvudrubrik.

Sidan administreras av Eneryda Bygderåd; info@eneryda.net

Copyright © All Rights Reserved