Historia & Kultur i och runt om Eneryda

Div1900

1971-1980

 

Eneryda bordtennisklubb startades den 26 november 1973 på förslag av Jan-Åke Pettersson. Vid första mötet valdes ordförande Jan-Åke Pettersson, vice ordförande Kennert Green, sekreterare Leif Rydbeck, kassör Herbert Svensson och vice sekreterare Stefan Lennartsson. Medlemsavgiften var 5 kronor och var man under 13 år så var den 3 kronor. Beslut fattades att hyra Eneryda skolas gymnastiksal måndagar mellan 19,30-22,00 och torsdagar mellan 19,00-21,00.

Ledar blev Leif Rydbeck, Herbert Svensson och Jan-Åke Pettersson. Antalet medlemmar var 1973 55 stycken och föreningen var medlem i Svenska Bordtennisförbundet.

 

Klubbmästerskap och cuper anordnades med priser och startavgiften var 2 kronor.

Under 1973-75 var ett pojklag, födda 1958, med i Smålands Bordtennisförbunds serie och ett lag födda 1960.

 

1973 utökades ledarna med Göran Nyberg och Hans Wikingsson.

 

Det finns inget år angivet men klubbmästare blev Hans Hjertqvist och Tore Petersson. Bland de yngre så blev det Thorbjörn Wikingsson, Sven-Åke Svensson och bland flickorna som även står nämnda som cupmästare var det Christin Malm, Gitt Wikingsson, Ann-Charlotte Wikingsson och Anna-Lena Wilhelmsson.

 

Föreningen lades ner 1976 på grund av brist på ledare.

Tack till...

Enerydas skolbarn har under 2007 gjort en resa i Enerydas historia. Vi har från denna resa tagit del av den information som de har samlat in och skrivit ned.

 

Så först vill vi TACKA de skolbarn som har gett oss tillgång till denna information.

 

Vi vill också TACKA Erland Petersson, Bengt Johansson och Disa Hansen för det arbete som de har gjort genom att ta fram information till "byavandringarna".

Information har även hämtas från:

  • "Glas och sten i Linnébygden", utgiven av I GLASRIKET - MÄNNISKAN - MILJÖN - FRAMTIDEN, ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronoberg
  • Minnesanteckningar från Verner Gren "Gamla badplatser och badanläggningar" från 1983
  • Minnesanteckningar från Arthur Alfredson "Eneborg - Historik"
  • Minnesanteckningar från f d Brandchef Erik Johansson "En mindre sammanfattning över tillkomsten av Eneryda Brandkår".

 

Bredvid är informationen skriven och uppdelad efter det första årtal som beskrivs när byggnader uppfördes alternativ händelser skedde. Detta gör att vissa av beskrivningarna kan gå över årspannet som står som huvudrubrik.

Har du någonting att berätta om Enerydas historia eller bilder som ni vill dela med er på något kopplat till Eneryda, maila dessa till: info@eneryda.net

Copyright © All Rights Reserved

Sidan administreras av Eneryda Bygderåd; info@eneryda.net