Historia & Kultur i och runt om Eneryda

Div1900

1961-1970

 

Pensionärslägenheterna uppfördes på 1960 talet och ägdes länge utav Älmhultsfastigheter. Nuvarande ägare är JK Fastigheter. I källaren på pensionärslägenheterna har det varit biblioteket och även dagis fanns här en kortare tid.

 

Virehus byggdes 1961 av den kommunala stiftelsen. Till julen 1961 flyttade Anna Petersson in som den första hyresgästen. I källarplanet inrymdes fram till 1980 en matservering, Baren. Lokalern togs senare över av Eneryda Scoutkår.

 

23:an asfalterades 1962.

 

Grillbaren låg där den nuvarande parkeringen finns vid Glashyttan. Den var öppen på 1960-talet. Fastigheten revs på 1990-talet.

 

Eneryda Scoutkår startades efter en informationsträff om scouting i april 1964. Kårens officiella invigning ägde rum detta år den 15 maj av dåvarande vice förbundsordförande i IOGTs scoutförbund, Arne Lundberg. De första scoutledarna var Ingvar Olsson, Åse Örnfeldt, Hans Dahlström, Margareta Samuelsson samt Disa och Erik Hansen. Redan vid starten fick kåren 46 medlemmar.

 

I samband med kårens femårsjubileum 1969 startades versamhet för de yngre. En blåvingering för flickor i åldern 8-10 år bildades med Eva Bengtsson och Ann-Marie Andersson som ledare. För pojkar i samma ålder startades en vargungeflock med Mona-Lisa Kroon som ledare. Genom även verksamhet för de yngre ökade antalet medlemmar till 63 stycken.

 

En mindre minskning av verksamheten kom i början av 1970-talet efter att man hade ledarbrist. Denna trend vände dock och hösten 1973 bildades juniorscoutavdelningen Skogsdjuren och en nybildning av patrullerna Ugglan och Örnen skedde också.

 

Sedan 1973 har friluftsaktiviteterna varit många, såsom hajker och läger. 1974 genomfördes den första kanothajken och 1978 byggde kåren sina egna kanoter.

 

1975 väcktes intresset för volleyboll på ett läger och efter detta började de första träningskvällarna i Enerydas lilla gymnastiksal och Eneryda Volleyboll startade. Intresset växte och snart var Enerydas gymnastiksal för liten och man började träna i Linnéhallen i Älmhult och sedan i Haganäshallen. Genom träningen i Älmhult började andra ungdomar strömma till från Diö och Liatorp. Antalet tränande växte därför snabbt och snart fanns det flera lag i olika ungdomsserier och seniorserier. 1981-1982 fanns det runt 100 spelande medlemmar. Idag går det väldigt bra för Eneryda Volleybollslag.

 

Sedan hösten 1980 har man hyrt källarlokalen i hyreshuset på Virestadsvägen.

 

Nuvarande Eneryda Skola byggdes 1967. Biblioteket fann till en början i skolan men efter att skolan behövde större lokal flyttades biblioteket från skolan till Ordenshuset, Pensionärshemmet och JK Fastighet på Torggatan, för att slutligen flytta tillbaka till skolan efter en större renovering 1998. Efter denna renovering så finns även förskolan och dagis inom dessa väggar.

I början av 1970-talet fanns det 111 elever från årskurs 1-6. Lekplatsen byggdes 1972. Gympasalen fungerade ett tag även som matsal tills det nya Eneborg blev klart 1976.

 

NYBE Byggnads AB startade sin verksamhet 1970 och uppförde då byggnad för försäljning och lager av byggnadsvaror. Denna versamhet går att finna på Kullavägen.

Tack till...

Enerydas skolbarn har under 2007 gjort en resa i Enerydas historia. Vi har från denna resa tagit del av den information som de har samlat in och skrivit ned.

 

Så först vill vi TACKA de skolbarn som har gett oss tillgång till denna information.

 

Vi vill också TACKA Erland Petersson, Bengt Johansson och Disa Hansen för det arbete som de har gjort genom att ta fram information till "byavandringarna".

Information har även hämtas från:

  • "Glas och sten i Linnébygden", utgiven av I GLASRIKET - MÄNNISKAN - MILJÖN - FRAMTIDEN, ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronoberg
  • Minnesanteckningar från Verner Gren "Gamla badplatser och badanläggningar" från 1983
  • Minnesanteckningar från Arthur Alfredson "Eneborg - Historik"
  • Minnesanteckningar från f d Brandchef Erik Johansson "En mindre sammanfattning över tillkomsten av Eneryda Brandkår".

 

Bredvid är informationen skriven och uppdelad efter det första årtal som beskrivs när byggnader uppfördes alternativ händelser skedde. Detta gör att vissa av beskrivningarna kan gå över årspannet som står som huvudrubrik.

Har du någonting att berätta om Enerydas historia eller bilder som ni vill dela med er på något kopplat till Eneryda, maila dessa till: info@eneryda.net

Sidan administreras av Eneryda Bygderåd; info@eneryda.net

Copyright © All Rights Reserved