Historia & Kultur i och runt om Eneryda

Div1900

1931-1940

 

Bastun uppfördes i slutet av 1930 talet och var placerad på Gummegatan 6. Intiativtagarna till bastuföreningen var bland annat Folkskolläraren Wåhlin och Arvid Henriksson. Denna bastuanläggning drevs sedan som en bastuförening i många år.

 

Under 70-talet fick vi en bastu i kommunens regi i Virehusets källare.

 

Eneryda Byggnadsförening bildades under första delen av 1930-talet. Enligt uppgifter så startade allt med att det kallades till träff på handlarens Eric J Svenssons balkong. De som kallats var några av de som då representerade den politiska bondesamlingen i trakten. Det skall ha funnits ett rykte, vilket Olof Kloo hört, om att arbetarekommunen resonerat om att komma före och bygga en samlingslokal, vilket man inom de kallade tidigare hade diskuterat att försöka anordna själva. Följden av mötet blev att beslut om att bygga den efterlängtade lokalen togs och denna skulle börjas byggas omgående. Enligt minnesanteckningar från Arthur Alfredson så hette föreningen Virestads Byggnadsförening. Detta är säkert det rätta eftersom han själv var med på mötet, dock har andra uppgifter även gett oss namnet Eneryda Bygdgnadsförening.

 

1936 kunde man inviga samlings- och danslokalen Eneborg. Denna låg fint placerad i en björkdunge något bakom den nuvarande kommunalt ägda samlingslokalen. Byggnaden var helt i trä och kunde under stora danskvällar inrymma över 1000 personer. Det var ofta dans på söndagskvällarna mellan 19,00 till 23,00. Det fanns en teaterscen med loge och en gång under scenen och runt tre sidor av lokalen löpte läktare som hölls uppe av pellarrader i lokalen. Eneryda Gymnastikförening hade till en början sina övningar i Eneborg och hade placerat klätterrep i taket. På grunda av lokalens storlek användes den även i länssammanhang och Brita von Horn med sin ambulerande riksteater hade ett flertal föreställningar med rikstoppsskådespelare. Lokalen användes även SLU anordnade kurser. Amatörteater framförd av traktens egna förmågor, förstärkt med danskar som arbetade som nödhjälpsarbetare på vägbyggen körde "Jorden runt på 80 dagar". Erik Hansen, som senare blev kvar och gifte sig med Disa, gjorde dekorationerna.

Till lokalen fanns det även en utedansbana, vilken användes under sommartid. Hit skall de flesta av dåtidens stora musikorkestrar och vokalister kommit.

 

Valborgsmässoafton med efterföljande dans i Eneborg var tradition på 50-talet.

1954 hölls Sveriges första nattklubb i denna lokal, "CLUB 54". Det kom tretton journalistteam med Dagens Nyheter i spetsen för att skriva om nattklubben. Det första arrangemanget stoppades dock av Landsfogden, men man återkom senare under året i något ändrad form med registrerade medlemmar. Enligt den information som vi tagit del av så hblev det bara nattklubb med strip-teas två gånger sedan fick man inte hyra lokalen i Enerborg fler gånger.

 

Under kommunsammanslagningen så fanns det ritningar för att renovera och bygga till Eneborg men i slutet av 1970-talet brändes denna byggnad och nuvarande Eneborg byggdes. Nuvarande Eneborg invigdes 1977 och här fanns ett tag en biograf.

Så här efterpå så var det många som skulle föredragit att det gamla Eneborg funnits kvar.

 

Dagcentret byggdes 1937 som villa till Ernst Petersson. Fastiheten ägs idag av Borox och dagverksamheten för äldre har lagts ner.

 

Herrekipering och skrädderi kunde man finna på Gummegatan 10. Denna fastighet byggdes på 1940-talet av Skräddaremästare Einar Salomonsson.

 

Eneryda Idrottsförening startades den 15 april 1930. Då träffades några idrottsintresserade ungdomar från Eneryda i Andebergs Café. Vid det första mötet valdes ordförande Harry Frisk, vice ordförande Rudolf Nilsson, sekreterare Edvin Jonsson, kassör Edvin Andeberg samt August Johansson, Gottfrid Johannson och Karl Johansson. Vid detta första möte valdes en kommitté som skulle arbeta för att anskaffa en idrottsplats. Det var Edvin Andeberg, Rudolf Nilsson och Gottfrid Johansson som lyckades med att arranderade en bit åkermark av Karl Gummeson i Kölve, för 100 kronor per år. Där anlade man den första riktiga idrottsplatsen i Eneryda, ”Kölveslätt”. Vid detta första möte bestämdes också att inträdesavgiften skulle vara 3 kronor för aktiva och passiva. De aktiva medlemmarna skulle också betala en månadsavgift på 50 öre vid månadsmötena.

Då förtjänsten denna tid inte var så stor uppstod det svårigheter för kassören att få dessa uppgifter, men ekonomin klarades de första åren genom att utöka kassan med lotterier och danstillställningar.

 

Redan innan 1930 utövade man idrott i Eneryda. På Frälsegårdsängen och Bollträan vid Fölshult spelades fotboll och på vintern spelade man bandy på Byasjön och Örsjön. I backarna vid Hörda åkte barnen kälke och skidor.

 

Vid ett senare möte 1930 bestämdes det att man skulle köpa in 13 par fotbollsskor som skulle lånas ut till spelarna. En fotboll och ett ställ fotbollskläder köptes också in. De första tröjorna som köptes in var blå med gula ränder och till dem hade man svarta byxor och gula strumpor. Spelare som var med och kämpade de första åren var Rudolf Nilsson, Harry Frisk, August Johansson, Gottfrid Johansson, Ragnar Nyberg, Ivar Johansson, Sture Svensson, Justus Vidberg, Tage Schreiber, Ernst Svensson, Karl Johansson och Edvin Svensson.

 

1931 bestämde styrelsen att kortspel vid idrottsplatsen och dess omnejd intill 100 meter skulle förbjudas.

 

1932 byggdes Eneborg. Denna användes till träning och möten. Protokollen från denna tid visar att föreningen var tvungen att vara sparsam och att man efter att Eneborg byggts inte hade råd att köpa en ny målvaktströja utan köpte istället garn som föreningens kvinnliga medlemmar stickade en tröja av.

 

1933 fick Olof Kloo och Stig Mattsson i uppdrag av styrelsen att ordna en pokalserie. Grannföreningarna Liatorps IF, Möckelns IF, Vislanda IF, Älmhults BK, Göta BK, Härludna IF, Torne IF, Blädinge IF, Benestads IF, Målaskogs IF och Hököns IF var året därefter med i serien. I idrottsföreningens regi bildades gymnastikföreningen. Även under denna tid så blev det ett problem när en fotbollsspelare bytte klubb. Gustav Schreiber hade plötsligt gått över till Vislanda och därmed utslöts han ur Enerydas föreninge och dömdes att erlägga en krona per match som han använt Enerydas skort när han spelat för Vislanda. Gustav Schreiber kom dock tillbaka till Eneryda IF året därpå.

 

1934 inköptes det första gul/svarta matchstället och klubben har behållt dessa färger sen dess.

 

1935 vann A-lagets sin första serieseger (Allboserien) och spelarna som fick medalj det året var Olof Kloo, Ragnar Nyberg, Agne Persson, Stig Mattsson, Gustav Schreiber, August Johansson, Gustav Vinslott, Ivar Johansson, Lennart Rapp, Manfred Nilsson, Martin Signal, Karl Lindsten och Justus Viberg.

 

1937 började man planera för en ny idrottsplats i Eneryda samhälle och 1938 tillsattes en komitté bestående av Ernst Pettersson, Stig Mattson, Arvid Henriksson, Gunnar Johansson och Gustav Schreiber. Denna kommitté fick i uppdrag att inköpa mark vilket man också gjorde av Aron Johansson.

 

1941 den 20 juli så invigdes den nuvarande idrottsplatsen Enevallen. Under 1939 och 1940 tog arbetet med den ny idrottsplatsen allas tid i anspråk och flera hundra timmars frivilligt arbete lades ned av medlemmar och andra ortsbor.

 

1948 kördes Enerydaloppet på skidor som var en tradition på denna tiden med ett stort antal deltagare från föreningar i hela länet.

 

1950 vann A-laget sin serie, Smålandsserien div III.

 

1953 vann A-laget Smålandsserien div II och fick nu spela i div I.

 

1959 byggdes omklädningspaviljongen till av medlemmar så att man fick ett klubbrum.

 

1965 Vann A-laget div VI, Älmhultsgruppen, med dåvarande tränaren Bertil Pettersson. Man startade även bingo under året, vilket ledde till en stor ekonomisk förbättring under många år.

 

1966 bildades Eneryda IFs damklubb.

 

1967 började man planera för ombyggnad av idrottsplatsen. Denna ombyggnad var klar 1970 då man åter tog Enevallen i besiktning.

 

1969 blev ett bra år för föreningen. Man hade då slagit ihop sig med Virestads IF. VIF hade då hand om pojklaget och EIF om seniorsidan. Redan första året fick man stora framgångar och A-laget vann sin serie.

 

1973 började man att spela damfotboll i Eneryda.

 

1975 lade man ner bingot eftersom det då inte var lönsamt längre.

 

1976 fick man nya omklädningslokaler i Eneborg.

 

1983 tillkom ytterligare en fotbollsplan.

 

1988-1989 byggdes nuvarande Klubbstugan.

 

Eneryda Gymmix bildades 1937 och höll sina övningar i gamla Eneborg. Olof Kloo var ledare till en början och föreningen var till en början den mest aktiva föreningen i trakten. Från början kallade föreningen sig för Eneryda gymnastikförening men bytte namn i början av 2000-talet.

 

Tack till...

Enerydas skolbarn har under 2007 gjort en resa i Enerydas historia. Vi har från denna resa tagit del av den information som de har samlat in och skrivit ned.

 

Så först vill vi TACKA de skolbarn som har gett oss tillgång till denna information.

 

Vi vill också TACKA Erland Petersson, Bengt Johansson och Disa Hansen för det arbete som de har gjort genom att ta fram information till "byavandringarna".

Information har även hämtas från:

  • "Glas och sten i Linnébygden", utgiven av I GLASRIKET - MÄNNISKAN - MILJÖN - FRAMTIDEN, ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronoberg
  • Minnesanteckningar från Verner Gren "Gamla badplatser och badanläggningar" från 1983
  • Minnesanteckningar från Arthur Alfredson "Eneborg - Historik"
  • Minnesanteckningar från f d Brandchef Erik Johansson "En mindre sammanfattning över tillkomsten av Eneryda Brandkår".

 

Bredvid är informationen skriven och uppdelad efter det första årtal som beskrivs när byggnader uppfördes alternativ händelser skedde. Detta gör att vissa av beskrivningarna kan gå över årspannet som står som huvudrubrik.

Har du någonting att berätta om Enerydas historia eller bilder som ni vill dela med er på något kopplat till Eneryda, maila dessa till: info@eneryda.net

Sidan administreras av Eneryda Bygderåd; info@eneryda.net

Copyright © All Rights Reserved