Historia & Kultur i och runt om Eneryda

Div1900

Fram till 1900

 

Hällkistan i Kölve finner ni norr om Eneryda. Detta är den största som går att finna i Kronobergslän. Kistan byggdes för cirka 3700 år sedan för att begrava de döda. Den fungerade som en familjegrav. Tillsammans med de döda lades även redskap, vapen och smycken. Efter de utgrävningar som gjorts har man sett att det är det troligtvis mer än 50 stycken som är begravda här.

 

Kronogårds kvarn i Hörda

Kronogårds kvarn hittar man sydöst om Eneryda. Denna är troligtvis byggd 1795.

Fram tills 1929 var kvarnen igång. Vid kvarnen kan man finna blommor och fruktträd från dess att Marta och Jonas Bengtsson bodde där. Brevid kvarnen kan man hitta ruinen av det gamla bostadshuset.

 

Södra stambanan tillkom på 1860-talet. Det var först meningen att lägga stationen vid Hjulsryd. Men efter att bönderna runt Eneryda och Hörda, tillsammans med andra närliggande byar, skrivit på listor där man skänkte marken till Järnvägsstyrelsen, reste betrodda män upp till Stockholm för att tala med Kungliga Järnvägsstyrelsen. Bland dessa män ingick bland annat Gumme Engqvist från Bräkneryd och Berndt Mattsson från Fållen.

 

Lille Petter Johans stuga

Lilla Peter Johans stuga ligger nordväst om Eneryda. Peter Johan föddes 1873 och bodde i denna stuga den största delen av sitt liv. Han blev inte mer än 120 cm lång och fick därför smeknamnet "Metern". Han arbetade som skomakare och om man besöker denna stuga kan man finna hans arbetsredskap. Detta är ett utmärkt utflyktsställe där det finns bord och även en eldplats.

 

Trots längden så var det inget fel på Peter Johans självförtroende. Han gifte sig med sin kusin Anna och när de kom till prästen för att begära lsyning tyckte väl denne att Peter Johan som så liten tog på sig ett för stort ansvar och prästen undrade därmed om Peter Johan kunde försörja hustru och barn. Enligt berättelsen så skall Peter Johan svarat;

- Jag är finskomakare och heter Hagelqvist.

 

Äktenskapet blev dock inte lyckligt och enligt församlingsboken så skall Anna Johansdotter år 1905, efter sju års äktenskap, förlupit man och hem och bosatt sig i Arlöv. Äktenskapet upplöstes 1907. Innan dess skall Anna och Peter Johan fått en dotter, Sigrid, som dött redan vid två års ålder.

 

Peter Johan levde fram till 1925 ensam i stugan, efter att föräldrarna dött. 1925 anställde han en hushållerska vid namn Sofia, "Lansa-Fia", Eriksdotter från Bohult i Västra Torsås. Sofia var ett ståtligt fruntimmer och 170 centimeter lång. Sofia dog före Peter Johan och hans fosterdotter, vilken Sofia hade fört med sig, tog hand om honom och han dog i hennes hem i Västra Götaland omkring 80 år gammal.

 

1949 köpte Virestads hembygdsförening Peter Johans stuga. Stugan fick tyvärr förfalla och så småningom lät hembygdsföreningen renovera stugan genom att riva av torvtaket och lägga på tegeltak istället. Skorstenen och bakugnen som var murad utanför stugan revs och ladugården brändes upp. Hembygdsföreningen förslog senare att stugan skulle flyttas till Hembygdsparken. Tage Magnusson och Ingvar Svensson, som ägde marken i Haghult, där stugan står, lovade då att överta skötseln av stugan. Dessa gjorde senare ett fint renoveringsarbete. Tegeltaket togs bort och man lade på torvtak igen. Bakugnen och skorstenen murades upp igen och av gammalt virke byggdes ladugården upp igen. 1977 stog stugan färdig i sitt ursprungliga skick och öppnades för allmänheten.

Tack till...

Enerydas skolbarn har under 2007 gjort en resa i Enerydas historia. Vi har från denna resa tagit del av den information som de har samlat in och skrivit ned.

 

Så först vill vi TACKA de skolbarn som har gett oss tillgång till denna information.

 

Vi vill också TACKA Erland Petersson, Bengt Johansson och Disa Hansen för det arbete som de har gjort genom att ta fram information till "byavandringarna".

Information har även hämtas från:

  • "Glas och sten i Linnébygden", utgiven av I GLASRIKET - MÄNNISKAN - MILJÖN - FRAMTIDEN, ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronoberg
  • Minnesanteckningar från Verner Gren "Gamla badplatser och badanläggningar" från 1983
  • Minnesanteckningar från Arthur Alfredson "Eneborg - Historik"
  • Minnesanteckningar från f d Brandchef Erik Johansson "En mindre sammanfattning över tillkomsten av Eneryda Brandkår".

 

Bredvid är informationen skriven och uppdelad efter det första årtal som beskrivs när byggnader uppfördes alternativ händelser skedde. Detta gör att vissa av beskrivningarna kan gå över årspannet som står som huvudrubrik.

Har du någonting att berätta om Enerydas historia eller bilder som ni vill dela med er på något kopplat till Eneryda, maila dessa till: info@eneryda.net

Sidan administreras av Eneryda Bygderåd; info@eneryda.net

Copyright © All Rights Reserved